Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2011:09 Flodpärlmussla i Hallands län - en kompletterande inventering

Om publikationen

Löpnummer:
2011:09
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

År 2008 gjordes en inventering av flodpärlmussla i Halland. För att komplettera och undersöka möjliga platser som missats vid föregående års inventeringar. 26 platser undersöktes och fynd av flodpärlmussla gjordes på 12 platser. Levande flodpärlmusslor hittades på 7 platser (2 lokaler vid Mäsån, Hjärtaredsån, Kvarnbäcken-Ryen, Rammbäcken, Slissån och Stensån vid Jonstorp).

På 5 platser hittades enbart döda flodpärlmusslor (Teglabäcken, Lusabäcken, Fönhultaån, Lillån uppströms Svartrå och Ätran-Fors). Vid inventeringen antecknades också fynd av andra stormusslor. Flat dammussla hittades på en plats. På fem plaster hittades allmän dammussla, på tre platser hittades petsig målarmussla och på en plats äkta målarmussla. Flertalet av de vattendrag och platser som undersöktes har rensats eller har vandringshinder.

Kontakt