2010:27 Skyddsvärda träd i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer: 2010:27

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 1084

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en sammanställning av tre inventeringar av skyddsvärda träd som utfördes i Halland under 2000-2009. Cirka 23 000 träd registrerades och av dessa bedömdes 13 procent vara i behov av åtgärder inom en tioårsperiod

Kontakt