2010:27 Skyddsvärda träd i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2010:27
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 1084
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en sammanställning av tre inventeringar av skyddsvärda träd som utfördes i Halland under 2000-2009. Cirka 23 000 träd registrerades och av dessa bedömdes 13 procent vara i behov av åtgärder inom en tioårsperiod

Kontakt