2010:24 Regional åtgärdsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Hallands län 2011-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2010:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
314
Publikationstyp:
Strategi

Hallands län tillhör det område i Sverige som drabbats hårdast av försurningen. I den kartläggning av försurningsläget 1980, som gjordes på uppdrag av dåvarande Fiskeristyrelsen, konstaterades att mörten försvunnit från 29 % och var skadad i ytterligare 54 % av Hallands sjöar. För abborrens del var motsvarande siffror 3 % respektive 60 %.

Det allvarliga försurningsläget har därefter belagts genom bl.a. de riksomfattande sjöinventeringar som genomförts. Resultaten från 239 halländska sjöar från inventeringen 1985 antyder att alkaliniteten minskat med mer än en fjärdedel i drygt 90 % av de undersökta sjöarna. Beräkningar som gjorts utifrån sjöinventeringen 1990 ger en andel försurade sjöar i länet på lite mer än 70 %.

Kontakt