2010:17 Höga naturvärden i grus- och sandtäkter i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2010:17
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
170
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med denna omfattande inventering har varit
att visa på vilken betydelse de halländska täkterna har för den biologiska mångfalden i dagens landskap, samt att lyfta fram hur täkterna kan hanteras för att de höga
naturvärdena ska kunna bibehållas och utvecklas framöver.

Inventeringen genomfördes som ett led i arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter. Totalt inventerades 65 täkter och ca 1 500 arter artbestämdes.

Kontakt