Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2009:26 Biotopkartering och naturvärdesbedömning av Smedjeån från Ränneslöv till Store Sjö samt biflödena Möllebäcken, Vannåsabäcken, Feresbäcken och Grötsjöbäcken

Om publikationen

Löpnummer:
2009:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
85
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport redovisas en fysisk kartering (biotopkartering) samt naturvärdesbedömningar av delar Smedjeån samt biflödena Möllebäcken, Vannåsabäcken, Feresbäcken och Grötsjöbäcken.

Underlaget är framtaget som ett led i arbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag, och då särskilt delmålet om att ge värdefulla naturmiljöer i och i anslutning till vatten ett långsiktigt skydd. Studien har finansierats med Naturvårdsverkets särskilda anslag för att förstärka det limniska områdesskyddet.

Författare: Viveka Strand

Kontakt