Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2009:19 Inventering av havs- och flodnejonöga i Halland 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:19
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 1084
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
170
Publikationstyp:
Rapport

I denna inventering kartlades nejonögornas utbredning och status i länet samtidigt som man identifierade problem och begränsande faktorer för bestånden. Vandringshinder i form av dammar och kanaliseringar bedömdes utgöra de största begränsande faktorerna. Befintliga fiskvägar var till stor del dåligt anpassade för nejonögonens begränsade vandringsförmåga.

Kontakt