Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2009:14 Biotopkartering av Högvadsån

Om publikationen

Löpnummer:
2009:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
115
Publikationstyp:
Rapport

Högvadsån, Stockån, Lillån, Hjärtaredsån och Slärydsbäcken ligger alla i Ätrans vattensystem och Falkenbergs kommun. Dessa vattendrag har biotopkarterats under september 2008 av Calluna AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län.

Ätran är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag och ingår i miljömålet Levande sjöar och vattendrag, delmål 1, som handlar om skydd av värdefulla vattenmiljöer och resultaten från denna biotopkartering kommer att användas för att identifiera och avgränsa särskilt skyddsvärda miljöer inom vattensystemet.

Kontakt