2008:20 Resultat av rikkärrsinventering i Halland 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer: 2008:20

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Under 2007 och 2008 inventerade Länsstyrelsen rikkärr i Halland. Rapporten ger förslag på hur skötseln av dessa artrika områden bör bedrivas. I en bilaga presenteras dessutom några av de indikatorarter som användes vid inventeringen med bild och text.

Kontakt