Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2008:20 Resultat av rikkärrsinventering i Halland 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer:
2008:20
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Under 2007 och 2008 inventerade Länsstyrelsen rikkärr i Halland. Rapporten ger förslag på hur skötseln av dessa artrika områden bör bedrivas. I en bilaga presenteras dessutom några av de indikatorarter som användes vid inventeringen med bild och text.

Kontakt