Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2008:11 Barmarksinventering av utter i Hallands län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:11
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Denna inventering från 2007 visar att uttern har börjat återetablera sig i länet igen. Under inventeringen undersöktes behovet av utteranpassade faunapassager vid hårt trafikerade vägar. Att bygga utterpassager är en åtgärd som inte alltid behöver blir speciellt omfattande eller kostsam, men som på ett effektivt sätt gynnar arten och dess överlevnad.

Kontakt