2008:10 Översiktsinventering av större vattensalamander i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

År 2008 gjordes en översiktsinventering av större vattensalamander i Hallands län. Den påträffades då i många olika typer av vatten och landmiljöer. Rapporten ger allmänna och specifika råd på hur befintliga populationer kan stärkas och skyddas.

Kontakt