Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2007:6 Flodpärlmussla i Hallands län 2005 en fördjupad undersökning

Om publikationen

Löpnummer:
2007:6
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet inom åtgärdsprogram för bevarandet av flodpärlmussla.
Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i
samarbete med länsstyrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30%. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter. Förhoppningen är att detta material ska ge fördjupad kunskap om arternas status i Halland och utgöra ett viktigt underlag vid bevarandearbetet.

Åtgärdsförslag som förekommer i rapporten framställs utifrån flodpärlmusselbeståndens bästa.

Kontakt