Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2007:05 Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2007:05
Diarienummer:
502-2961-2004
ISBN/ISSN-nr:
1001-1084
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Denna strategi har ersatts av nationell strategi för formellt skydd av skog Länk till annan webbplats.. Länsstyrelsen i Hallands län och Skogsstyrelsen har antagit en strategi för genomförande av formellt skydd av skog. Den regionala strategin utgår ifrån den nationella strategin som har fastställts av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. 

Syftet med strategi är bland annat att visa vilka skogstyper som bör prioriteras i det fortsatta arbetet med naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Här har Halland framförallt ett ansvar, även internationellt sett, att skydda ädellövskogar och triviallövskogar med ädellövinslag.

Syftet med strategin är också att visa var i Halland det finns koncentrationer av värdefull skogsmark, så kallade värdetrakter.

Sådana områden är Hallands mellanbygd, Hallandsåsens nordsluttning, Femsjöbygden, Löftaåns dalgång, Lygnernområdet och Säröområdet.


Kontakt