Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2006:13 Biologisk effektuppföljning i kalkade vattendrag inom Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

I denna studie ingår elfisken som genomförts 2004 och 2005 på 78 lokaler i vattendrag inom Hallands län, några av lokalerna utgör oförsurade referensstationer. Elfiskena har som syfte att dokumentera fiskbestånden i försurade och kalkade vattendrag, samt att studera effekter av kalkning och försurning på främst lax och öring. Dessutom har målsättningen med elfiskena varit att dessa skall kunna utgöra underlagsmaterial för en förbättrad kalkningsstrategi.

Författare: Hans Schibli

Kontakt