Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2004:23 Vedskalbaggar i 20 lövskogsområden i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2004:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Denna inventering har syftat till att förbättra kunskapen om naturvärdena i Hallands lövskogsområden ur entomologisk synvinkel.

En kunskap som kan ligga till grund för hänsyn i samband med skydd och skötselarbetet i länet. Inventeringen har omfattat 20 lövskogsområden av olika karaktär. De är dock samtliga mycket värdefulla skogsobjekt med många rödlistade epifyter.

Uppdelat på trädslagen var 10 områden bokdominerade, 8 områden ekdominerade och 2 områden innehöll blandat triviallöv som i huvudsak bestod av björk, al, asp och vide. Särskild uppmärksamhet har riktats mot förekomsten av rödlistade arter och speciellt de vedlevande skalbaggsarterna.

Kontakt