2003:7 Den halländska skogen - människa och mångfald

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Den halländska skogen – människa och mångfald är en underlagsrapport till en regional strategi för skogsskydd. Rapporten togs fram 2003.

Författare Krister Larsson och Gunilla Simonsson.

Kontakt