2002:28 En undersökning av trädåldrar i halländska skogsreservat

Om publikationen

Löpnummer:
2002:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport

I 32 områden i Hallands län har träd åldersbestämts åren 2000-2002. För åldersbestämning har prover tagits med tillväxtborr respektive med motorsåg.

Trädborrningarna har främst inriktat sig på att datera de äldsta trädens ålder och inte på att erhålla en fullständig bild över hela trädskiktets föryngringsdynamik över tiden. Totalt har 475 prover insamlats, i medeltal ger detta 14,8 prover per område.

Kontakt