Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ansök om medel

Länsstyrelsen har totalt 66 miljoner kronor att fördela nationellt inom ramen för §37a under 2018.  För länsstyrelsen i Hallands län finns över 1,78 miljoner kronor att söka.

Sista datum för ansökan var den 6 april 2018.

Så här ansöker du om medel:

 1. Ansökan görs via nedan blankett.
  Blankett för utlysning av medel för §37aPDF
 2. Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspart fyller iPDF.
 3. Det finns även en checklista för jämställdhet inför en projekansökanPDF och ett stöddokumentPDF som du kan läsa igenom innan du ansöker om medel.
 4. Skicka ansökan till: halland@lansstyrelsen.se
 5. Ansökan ska vara på Länsstyrelsen i Hallands län senast den 6 april 2018.
 6. Beslut om medel ges till sökande senast 7 juni 2018.
 7. Utbetalning sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 21 juni 2018.

Läs gärna informationsbrevet som går ut till kommunernaWord för ansökan av medel för utlysning av §37a. För insatser som stärker och utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningen ska skickas till: halland@lansstyrelsen.se

Beviljade projekt utlysning 1 2018:

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljat belopp

Varberg kommun

Kulturguide/språkstöd

716 000

Halmstad kommun

Simskola för barn och vuxna

200 000

Varberg kommun

Växtplatsen

82 000

Laholm kommun

Förberedande insats för föräldralediga

782 000

Utlysningar §37a 2017

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljade belopp

Varberg kommun

Caféet på komedianten bjuder in till…

188 000

Varberg kommun

Cykelcontainern

150 000

Falkenberg kommun

Projekt Språkvän

150 000

Hylte kommun

Volontär/flyktingguide/språkvänsverksamhet

475 000

Kungsbacka kommun

Projekt körkraft, en internationell ungdomskör i Kungsbacka

352 000

Falkenberg kommun

Öka simkunnigheten bland nyanlända

65 000

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Kontakt