Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2019

Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om medel

Länsstyrelserna har 60 miljoner kronor att fördela nationellt under 2019.
Länsstyrelsen i Hallands län kan fördela 1,73 miljoner kronor av dessa.

Sista datum för ansökan av medel kan göras till den 24 april 2019.

Så här ansöker du om medel:

  1. Ansökan görs via nedan blankett.
    Blankett för ansökan om medel för utlysning av §37Word
  2. Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspartWord fyller i.
  3. Det finns även en checklista för jämställdhet inför en projekansökanPDF och ett stöddokumentPDF som du kan läsa igenom innan du ansöker om medel.
  4. Ansökan ska vara på Länsstyrelsen i Hallands län senast den 24 april 2019.
  5. Beslut om medel ges till sökande senast 20 maj 2019.
  6. Utbetalning sker av Jönköpings län.

Läs gärna informationsbrevet som går ut till kommunernaPDF för ansökan av medel för utlysning av §37. För insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningen ska skickas till halland@lansstyrelsen.se

Utlysning 2018

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljat belopp

Halmstad kommun

Samverkan och samordning för samhällsorientering i Halland del II

1 065 000

Halmstad kommun

Kunskapsresa till Libanon

80 200

Hylte kommun

Branschmatch Hylte - komplettering

102 300

Kungsbacka kommun

 Projekt: Integrationsguide

1 012 500

Utlysning §37 2017

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljat belopp

Halmstad kommun

Integration och etablering Halland-Utbildning och information

400 000

Hylte kommun

Branschmatch Hylte

429 285

Varberg kommun

Bostadsguide

547 000

Halmstad kommun

Samverkan och samordning för samhällsorientering i Halland

 420 000

Halmstad kommun

Tillsammans i Sverige

435 493

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Kontakt