Föreskrifter i trafiken

Tycker du att en trafikregel på en väg utanför tättbebyggt område behöver ändras? Du kan lämna in förslag till Länsstyrelsen på att till exempel sänka hastigheten eller införa väjningsplikt.

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar. Vi kan till exempel besluta om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka.

Trafikverket beslutar om föreskrifter för hastighetsbegränsningar på det större vägnätet, 80-120 kilometer i timmen.

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

Om du tycker att en trafikregel behöver ändras kan du lämna in ett förslag till oss.

Vad är lokala trafikföreskrifter?

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis:

  • hastighetsbegränsning
  • stopp- eller väjningsplikt
  • huvudled
  • förbud mot fordonstrafik
  • förbud mot omkörning
  • förbud att stanna eller parkera

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i samband med evenemang, marknader eller tävlingar.

Vad bör förslaget innehålla?

Ditt förslag bör innehålla:

  • vilken sträcka förslaget gäller
  • en karta där du markerat sträckan
  • motivering till varför du anser att trafikregeln ska ändras eller införas

Vi kontrollerar att förslaget kommit rätt. Om ditt förslag på åtgärd ska beslutas av en annan myndighet, skickar vi det vidare till rätt myndighet.

Skicka ditt förslag till Länsstyrelsen via e-post eller med vanlig post.

Skicka förslag

Via e-post

För att underlätta arbetet är vi tacksamma om ni redan nu i möjligaste mån skickar era handlingar i digital form genom att:

Använda e-postadress halland@lansstyrelsen.se

För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver ni inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna inbjudan får ni enkelt genom att skicka e-post till halland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.

Möjlighet till snabbare ärendehantering
Får vi in handlingarna digitalt undviker vi onödigt merarbete och behöver inte skanna pappershandlingar. Dessutom får vi möjlighet till snabbare ärendehantering med digital tillgång till handlingarna i vårt ärendehanteringssystem.

Via vanlig post

Postadress
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Kontakt