Stöd till bostäder

Ska du bygga eller renovera bostäder? Du kan få stöd för vissa typer av bostäder och för bostäder i speciella områden.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om olika typer av stöd för dig som vill bygga nya bostäder eller renovera bostäder i vissa bostadsområden.

Viktig information om stöden

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs. Stödet stoppades vid årsskiftet när riksdagen beslutade om budgeten för 2019. Nu har regeringen presenterat sin vårproposition och där föreslås det att stödet ska komma tillbaka.

Om riksdag och regering fattar beslut i enlighet med förslaget kommer Länsstyrelsen och Boverket kunna hantera ansökningar igen. Regeringen skriver i sitt förslag till budget att redan inkomna ansökningar bör kunna behandlas.

Regeringen avser att senare återkomma med mer information om stödets framtida utformning. Länsstyrelsen har inte mer information än så här i dagsläget.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Har du ansökt om stöd, men ännu inte fått det beviljat?

Din ansökan ligger i kö hos Länsstyrelsen. Vi kan för närvarande inte bevilja stöd i nya ansökningar. Vi väntar på det beslut som riksdagen ska ta om budgeten i juni och mer information från regeringen.

Kom ihåg att meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i din ansökan är aktuella.

Stödet till renovering och energieffektivisering

Stödet för renovering och energieffektivisering är stoppat och ska avvecklas. I december 2018 fattade riksdagen beslut om budget för 2019 och i denna budget finns inte några pengar till stödet. Inga nya ansökningar om stöd kan därför beviljas efter den 31 december 2018.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Har du ansökt om stöd, men ännu inte fått det beviljat?

Handläggningen av ärenden fortsatte fram till årsskiftet 2018/2019, så långt pengarna räckte. Efter årsskiftet kan Länsstyrelsen inte ta några fler beslut.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2019-05-03

Hyresbostäder och bostäder för studerande

Du kan ansöka om stöd om du ska bygga eller bygga om så att det tillkommer nya bostäder. Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du måste ansöka om stöd innan projektet påbörjas.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansök om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar hos Boverket länk till annan webbplats

Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Bostäder för äldre personer

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Stödet gäller både särskilda boendeformer för äldre och hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hyresbostäder och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd till bostäder för äldre på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd inom sex månader från att byggnadsprojektet startade.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmakt för organisationer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett som du hittar på Boverkets webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Som fastighetsägare kan du ansöka om stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. En ansökan måste gälla båda insatserna. Stödet består av två delar. Renoveringsdelen ges som en hyresrabatt till hyresgästerna och energidelen går till fastighetsägaren.

Renoveringsåtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd för renovering och energieffektivisering på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansök om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Boverkets webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Kontakt