Områdesskydd

Ska du bilda kommunalt områdesskydd, som till exempel ett naturreservat? Projektet kan få stöd av Länsstyrelsen och ekonomiska bidrag.

Kommuner kan ta eget initiativ till att bilda naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Kommunen kan få bidrag för att köpa mark, betala ersättningar till markägare och även få medel till förberedelsearbetet.

Kontakta Länsstyrelsen i tidigt skede

Om ni har funderingar på att bilda exempelvis ett naturreservat kan ni ta kontakt med länsstyrelsen. Ni får då en kontaktperson. Kontaktpersonen stöttar er när ni ska bilda naturreservatet.

Underlag som hjälper er välja ut skyddsvärda områden

Dessa planer och strategier kan ni använda som underlag och vägledning för att välja ut skyddsvärda områden i er kommun.

Strategi för skydd av skog

Strategi för skydd av sötvattensmiljöer

Myrskyddsplan för Sverige, objekt i Hallands län
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan för marint områdesskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Höga naturvärden i grus- och sandtäkter i Hallands län

Landskapsstrategi för eklandskap norr om Lygnern

Ekonomiskt stöd

Kommunen kan få statligt bidrag och LONA-bidrag när ni ska bilda områdesskydd.

Statligt bidrag

Kommunen kan få upp till 50 procent i bidrag från Naturvårdsverket till att köpa mark eller betala ersättning till markägaren. Om kommunen själv är markägare kan kommunen få bidrag för minskningen i marknadsvärde.

Inrätta kommunala naturreservat på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

LONA-bidrag

Kommunen kan söka bidrag från Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) för arbetet med att bilda områdesskydd. Det kan användas till exempelvis arbetstid, inventeringar med mera.

Kontakt

Monica Mathiasson

Naturvårdsenheten