Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio nationella mål för friluftsliv. Målen ska uppnås till år 2020.

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

Aktuella projekt i länet

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Projekt och samarbeten om friluftsliv i Halland

  • Två gånger om året bjuder Region Halland och Länsstyrelse in till ledsamordnarträff för Hallandsleden. Deltagare är representanter från kommunerna, regionen och Länsstyrelsen.
  • Länsstyrelsen ingår även i styrgruppen för pilotprojektet Åkturen. Information om Åkturen finns på visitvarberg.selänk till annan webbplats
  • I LONA-databasen hittar du alla friluftsprojekt som genomförts i Halland. Här hittar du mer detaljerad information om till exempel hur kommuner och föreningar har anpassat friluftsanordningar för personer med olika funktionsvariationer, skapat nya grillplatser och mycket mer. Lona-databasen hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats
  • Länsstyrelsen och Region Halland undersöker möjligheterna till att anlägga en kustnära vandringsled i länet.

Vill din organisation samverka med oss i naturvårdsfrågor?

I Halland finns en samrådsgrupp för naturvård. Här diskuteras bland annat allmänna
friluftsfrågor. Gruppen är öppen för alla organisationer som har ett intresse i naturvårdsfrågor – till exempel kommuner och andra myndigheter i länet, föreningar med inriktning natur och friluftsliv samt markägar- och näringslivsorganisationer. Samrådsgruppen träffas två gånger om året, en gång inne på Länsstyrelsen och en gång ute i fält där vi diskuterar praktiska naturvårdsåtgärder. Det finns inget fast medlemskap i gruppen, utan deltagare skiftar beroende på vilka frågor som är aktuella då varje möte har ett eget fokus.

Passar din organisation in under denna beskrivning och ni har hittills inte blivit inbjudna? Hör då gärna av dig till friluftsstrateg Conradin Weindl som samordnar samrådsgruppen.

Målet med samrådsgruppen är att förbättra det regionala naturvårdsarbetet genom att öka samverkan mellan olika aktörer inom naturvård.

Kontakt

Conradin Weindl

Friluftsstrateg