Utsatta EU/EES-medborgare

Fem länsstyrelser har i uppdrag att erbjuda metod- och kompetensstöd till kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer som kommer i kontakt med frågor som rör utsatta EU/EES-medborgare. Länsstyrelsen Stockholm samordnar uppdraget.

Kompetensutvecklingsinsatserna ska utgå från regionala behov och baseras på kunskapsstöd från statliga myndigheter samt den kunskap och information som sammanställts av den nationella samordningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelserna ska:

 • Förmedla kunskap i form av bland annat filmade föredrag om viktiga områden som aktualiseras när människor från andra EU-länder vistas i Sverige i olika former av exploatering.
 • Möjliggöra regionala och lokala kunskaps- och erfarenhetsutbyten för verksamma inom kommuner, myndigheter och civilsamhällsorganisationer som möter målgruppen.
 • Verka för en nationell informationsinsats för att höja medvetenhet kring arbetskraftsexploatering.

Uppdraget kommer att förmedla aktuell kunskap baserad på regionala behov samt de erfarenheter som gjordes under regeringsuppdraget "EU-medborgare i Sverige". Uppdraget innebar nationell samordning av arbetet med utsatta EU-medborgare och drevs av Länsstyrelsen Stockholm under 2016–2019.

Webbplatsen EU-medborgare i Sverigelänk till annan webbplats

Fyra regionala samordnare

Länsstyrelsen i Stockholm samordnar uppdraget som genomförs i fyra landsdelar: nord, syd, öst, väst.

Samordnande

Jonas Melinder, Länsstyrelsen i Stockholm, 010-223 14 59.

Kontaktperson väst

Elisabeth Holm, Länsstyrelsen i Dalarna, 010-225 03 86.

 • Västra Götaland
 • Värmland
 • Örebro
 • Dalarna

Kontaktperson syd

Anne Bergquist, Länsstyrelsen i Jönköping, 010-223 65 32.

 • Jönköping
 • Halland
 • Skåne
 • Kalmar
 • Blekinge
 • Kronoberg

Kontaktperson nord

Therese Bjursell Lodesjö, Länsstyrelsen i Västerbotten, 010-225 43 22.

 • Gävleborg
 • Västernorrland
 • Norrbotten
 • Jämtland
 • Västerbotten

Kontaktperson öst

Jurgita Ravaityte Kristoffersson, Länsstyrelsen i Västmanland, 010-224 94 73.

 • Stockholm
 • Östergötland
 • Uppsala
 • Västmanland
 • Gotland
 • Södermanland

Kontakt