Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Ansök om medel

Mer information kommer när ansökan är öppen.

Så här ansöker du om medel:

 1. Ansökan görs via blankett som läggs ut när ansökan är öppen.
 2. Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspart fyller iPDF.
 3. Det finns även en checklista för jämställdhet inför en projekansökanPDF och ett stöddokumentPDF som du kan läsa igenom innan du ansöker om medel.
 4. Skicka ansökan till: halland@lansstyrelsen.se
 5. Ansökan ska vara på Länsstyrelsen i Hallands län senast sista ansökningsdag - kommer vid utlysning
 6. Beslut om medel ges till sökande
 7. Utbetalning sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs gärna informationsbrevet som går ut till kommunernaPDF för ansökan av medel för utlysning av §37a. För insatser som stärker och utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningen ska skickas till: halland@lansstyrelsen.se


Beviljade projekt utlysning 1 2018:

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljat belopp

Varberg kommun

Kulturguide/språkstöd

716 000

Halmstad kommun

Simskola för barn och vuxna

200 000

Varberg kommun

Växtplatsen

82 000

Laholm kommun

Förberedande insats för föräldralediga

782 000

Utlysningar §37a 2017

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljade belopp

Varberg kommun

Caféet på komedianten bjuder in till…

188 000

Varberg kommun

Cykelcontainern

150 000

Falkenberg kommun

Projekt Språkvän

150 000

Hylte kommun

Volontär/flyktingguide/språkvänsverksamhet

475 000

Kungsbacka kommun

Projekt körkraft, en internationell ungdomskör i Kungsbacka

352 000

Falkenberg kommun

Öka simkunnigheten bland nyanlända

65 000

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Kontakt