Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningen ska skickas till halland@lansstyrelsen.se

Utlysning 2018

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljat belopp

Halmstad kommun

Samverkan och samordning för samhällsorientering i Halland del II

1 065 000

Halmstad kommun

Kunskapsresa till Libanon

80 200

Hylte kommun

Branschmatch Hylte - komplettering

102 300

Kungsbacka kommun

 Projekt: Integrationsguide

1 012 500


Utlysning 2017

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljat belopp

Halmstad kommun

Integration och etablering Halland-Utbildning och information

400 000

Hylte kommun

Branschmatch Hylte

429 285

Varberg kommun

Bostadsguide

547 000

Halmstad kommun

Samverkan och samordning för samhällsorientering i Halland

 420 000

Halmstad kommun

Tillsammans i Sverige

435 493

 

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Kontakt