UTKAST: Aktiviteter och insatser

Här hittar du en samling av aktiviteter och insatser som asylsökande och nyanlända i Halland kan ta del av.

Projekten i kartan är indelade i sju olika teman: hälsa, fritid, föräldrar, kunskaper om det svenska samhället, svenska språket, arbete samt bostäder. Dessa olika teman är kopplade till globala mål i Agenda 2030.

Aktiviteter listade i karta

Aktiviteter i respektive kommun

 • Kungsbacka kommuns webbplats Länk till annan webbplats. finns information med tips på aktiviteter för dig som är ny i Sverige.
 • Fritidslots på Kungsbacka kommun. Främjar nyanlända barn och ungdomars etablering och ge dem möjligheter att skapa nätverk och främja deras språkkunskaper. Främja nyanlända barn, ungdomar och föräldrars kunskaper om civilsamhället och vilka möjligheter till fritidsaktiviteter som finns.
 • Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats. har kontaktuppgifter till diakon och präst och alla är välkomna att höra av sig för stöd och samtal. Inom Svenska kyrkan råder tystnadsplikt.

 • Varbergs kommuns webbplats Länk till annan webbplats. finns information om Öppen förskola- familjens hus som vänder sig till vårdnadshavare och andra vuxna med och barn 0-6 år. Den öppna förskolan är gratis. I Varberg finns en kommunal öppen förskola, Familjens hus på Håstens torg.
 • På Varbergs kommun webbsida finns information om Språkcafé Länk till annan webbplats. vilket finns på flera platser i Varberg. Vi träffas över en kopp kaffe och pratar. Det är gratis och alla är välkomna.
 • Nyresan. Förtydliga och synliggöra processen kring mottagandet, insatserna och upplevelserna hos nyanlända under den första tiden efter mottagandet i kommunen. Anordnas av Varbergs kommun.
 • Den nya mansgruppen. Insats som syftar till att främja nyanlända mäns kunskaper om det svenska samhället och svenska språket. Anordnas av Varbergs kommun.
 • Projekt Lyckovägen med Värö-Stråvalla hambygdsförening Länk till annan webbplats.. Lär dig språket, öka gemenskap med svenskar och andra från andra kulturer, lär dig kommunicera på svenska och interagera med andra samt olika aktiviteter och studiebesök.
 • Föräldrautbildning för nyanlända. Främja nyanlända föräldrars kunskaper kring att vara förälder i Sverige med relevant samhällsinformation. Anordnas av Varbergs kommun.

 • Halmstad kommuns webbplats Länk till annan webbplats. hittar du information för den som är ny i Sverige. Hur kan en få hjälp med språket, lära dig mer om det svenska samhället, träffa nya människor, stöd i föräldraskapet och mycket mer.
 • Språkcafét som bedrivs av Röda Korset i Halmstad Länk till annan webbplats. har en egen sida.
 • Studiefrämjandet i Hallands webbplats Länk till annan webbplats. finns information om Föräldrastöd ”Älskade barn” vilket bedrivs som studiecirkel. Träffarna är för dig som är ny förälder i landet och önskar att tillsammans med andra föräldrar diskutera små och stora vardagsfrågor, barns utveckling och annat som hör föräldraskapet till.
 • Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats. finns information om stöd för samtal och någon att prata med. Här finns kontaktuppgifter till diakon och präst och alla är välkomna att höra av sig. Inom Svenska kyrkan råder tystnadsplikt.
 • Agape Halmstad. Erbjuder stödinsatser för ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier med fokus på etablering och att nå permanent uppehållstillstånd. Anordnas av Halmstad kommun.
 • Empowerment - för föräldralediga invandrarkvinnor, kvinnor med små barn och mammor som är hemma fast barnen är stora. Anordnas av Halmstad kommun.
 • WOW Halmstad. Underlätta etableringen i samhället och på arbetskamarknaden för nyanlända kvinnor genom att stödja språkinlärning och främja målgruppens möjligheter till att skapa nätverk. Anordnas av Halmstad kommun.
 • Ökad valkompetens. Att höja sysselsättningen hos målgruppen nyanlända utan utbildningsbakgrund. Öka målgruppens valkompetens mot ett yrke eller yrkesområde, kunskap kring arbetsmarknaden samt skap möjlighet till arbetspraktik med handledare. Anordnas av Halmstad kommun.

Spenshult

 • Hylte kommuns webbplats Länk till annan webbplats. hittar du information om hur du kan anmäla att du önskar en språkvän i Hylte.
 • Vollyvågen. Anordnas av Hylte kommun.
 • Läsa för integration (LFI). För ökad integrering och inkludering i samhället samt att verka för språk och läsfrämjande. Vidare syftar insatsen till att uppmuntra nyanländas digitala delaktighet. Anordnas av Hylte kommun.

 • Mottagning Nyanländas uppdrag är att öka möjligheterna till en god etablering och en bra start i Laholms och vänder sig till asylsökande samt nyanlända med flyktingbakgrund under de första två åren efter folkbokföring i Sverige. Vid bokade besök erbjuds exempelvis:

Aktiviteter utifrån tema

Kungsbacka

 

Varberg

 • Föräldrautbildning för nyanlända. Främja nyanlända föräldrars kunskaper kring att vara förälder i Sverige med relevant samhällsinformation. Anordnas av Varbergs kommun.
 • Den nya mansgruppen. Insats som syftar till att främja nyanlända mäns kunskaper om det svenska samhället och svenska språket. Anordnas av Varbergs kommun.

Falkenberg

 • Räddningstjänsten Väst. Att väcka intresse för yrke som brandman hos målgruppen nyanlända gymnasieelever. Främja elevernas språkutveckling samt ökad kunskap kring blåljusyrken och brandskydd.
 • Stärka språket. Möjlighet för nyanlända föräldrar utan sysselsättning att utveckla kunskaper i det svenska språket. Anordnas av Falkenbergs kommun.

Halmstad

 • Agape Halmstad. Erbjuder stödinsatser för ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier med fokus på etablering och att nå permanent uppehållstillstånd. Anordnas av Halmstad kommun.
 • WOW Halmstad. Underlätta etableringen i samhället och på arbetskamarknaden för nyanlända kvinnor genom att stödja språkinlärning och främja målgruppens möjligheter till att skapa nätverk. Anordnas av Halmstad kommun.
 • Ökad valkompetens. Att höja sysselsättningen hos målgruppen nyanlända utan utbildningsbakgrund. Öka målgruppens valkompetens mot ett yrke eller yrkesområde, kunskap kring arbetsmarknaden samt skap möjlighet till arbetspraktik med handledare. Anordnas av Halmstad kommun.

Hylte

 • Läsa för integration (LFI). För ökad integrering och inkludering i samhället samt att verka för språk och läsfrämjande. Vidare syftar insatsen till att uppmuntra nyanländas digitala delaktighet. Anordnas av Hylte kommun.

Laholm

 

Kungsbacka

 

Varberg


Falkenberg


Halmstad

 

Hylte


Laholm


Kungsbacka

 

Varberg


Falkenberg


Halmstad


Hylte


LaholmKungsbacka

 

Varberg


Falkenberg

 • Stärka språket. Möjlighet för nyanlända föräldrar utan sysselsättning att utveckla kunskaper i det svenska språket. Anordnas av Falkenbergs kommun.

Halmstad

 • Empowerment - för föräldralediga invandrarkvinnor, kvinnor med små barn och mammor som är hemma fast barnen är stora. Anordnas av Halmstad kommun.

Hylte


Laholm


Kungsbacka

 • Fritidslots på Kungsbacka kommun. Främjar nyanlända barn och ungdomars etablering och ge dem möjligheter att skapa nätverk och främja deras språkkunskaper. Främja nyanlända barn, ungdomar och föräldrars kunskaper om civilsamhället och vilka möjligheter till fritidsaktiviteter som finns.

Varberg

Falkenberg


Halmstad

Hylte

 • Vollyvågen. Anordnas av Hylte kommun.

Laholm


Kungsbacka


Varberg


Falkenberg


Halmstad


Hylte


Laholm


Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso-och sjukvårdsstrateg vid Region Halland

Amina Boulaabi

Strateg rättighetsfrågor, jämställdhet, Agenda 2030 vid Region Halland