Aktiviteter och insatser

Här hittar du en samling av aktiviteter och insatser som asylsökande och nyanlända i Halland kan ta del av.

Aktiviteter i respektive kommun

 • Varberg kommun - Koordinator frivilliga insatser Mäshult - TIA.
  Koordinatorn ska framför allt arbeta med det omgivande samhället kring Mäshult och samordna det engagemang som finns bland frivilliga och ideella organisationer.

 • Värö Stråvalla Hembygdsförening - Integration - TIA.
  Språkhjälp, hjälp med kontakter till svenska myndigheter, sjukvård mm.

 • Varberg kommun - Simning och vattenvana - §37a
  Detta projekt bör ses som ett pilotprojekt. Tanken är att få igång en mer långsiktig insats där personer med utländsk bakgrund utbildas till simlärare.

 • Medborgarskolan - Nyckeln - TIA.
  Att skapa tillfällen där kunskaper i svenska och samhällskunskap kan tillgodoses och ge varje individ möjlighet till att utveckla sig.

 • Vårdcentralen Tvååker
  Sex vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sex vårdcentralerna presenteras under respektive kommun.
  Om Hälsoundersökning, Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

 • Tips på aktiviteter för nyanlända, Varberg kommun Länk till annan webbplats.

 • Falkenberg kommun - Språkvän Falkenberg - §37a
  Att skapa möten, aktiviteter och mötesplatser mellan flyktingar/nyanlända och svensktalande invånare i kommunen. Dessa möten ger språkträning för de nyanlända och skapar också gemenskap, inkludering och utbyte av kulturella skillnader och likheter.

 • Falkenberg kommun – Räddningstjänst väst - &37
  Att synliggöra räddningstjänstens arbete ytterligare och väcka intresse för yrket. Genom att lägga utvalda moment i undervisningen på räddningstjänsten i Falkenberg och Varberg öppnas möjligheter för nya relationer och nätverk.

 • Falkenberg kommun - Orienteringskurs inför jobbspår - §37
  Att öka progressionen i språkinlärningen, kunskap i studieteknik och få en introduktion till arbetsmarknaden genom praktik och ökade kunskaper i svenska språket.

 • Vuxenskolan - Svenska och samhällskunskap för nyanlända - TIA.

 • Vårdcentralen Falkenberg och Vårdcentralen Ullared
  Sex vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sex vårdcentralerna presenteras under respektive kommun.
  Om Hälsoundersökning, Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

 • Tips på aktiviteter för nyanlända, Falkenberg kommun Länk till annan webbplats.

 • Halmstad kommun - Öppna Förskolan-Lära tillsammans §37a
  ​Att målgruppen ska ha möjlighet att lära sig det svenska språket och vad det innebär att vara förälder i Sverige.​

 • Sveriges sportfiske och fiskvårds förbumd - Fiske och friluftsliv för asylsökande,Halland - TIA.

 • Frälsningsarmén - Frälsningsarméns stödinsats för integration och arbete - TIA.

 • Halmstad bordtennisklub - Idrottsträning i form av bordtennis för boende Spenshult - TIA.

 • ABF Halland - Psykosocial hälsa och språkläring - TIA.

 • Vuxenskolan - Svenska och samhällskunskap för nyanländ- TIA.

 • Halmstad kommun - stödinsatser som syftar till inkludering i samhället - §37a
  Att stärka målgrupperna oavsett var i process man befinner sig genom att underlätta och möjliggöra ingångar i samhället, minska isolering och välbefinnandet.
 • Halmstad kommun - Aktivering utav unga personer, asylsökande boende i Halmstad kommun - TIA
  Att de asylsökanden i Halmstad kommun ska få möjlighet att vara aktiva på fritiden, dels för att främja hälsa, dels få en möjlighet att träna språk.

 • Röda Korset - Främja hälsa och välbefinnande - TIA
  Att bryta passivisering som är både en orsak till att psykisk ohälsa uppstår, och ett symtom på det samma, genom att skapa en mötesplats.

 • Sensus studieförbund - Meningsfullhet, god hälsa och social delaktighet - TIA
  Hälsofrämjande insatser så som yoga, språkcafé på Spenshult, studiebesök och föreläsningar. Anordnas på Spenshult som i organisationens lokaler i Halmstad.

 • Halmstads församling - Stöd och lotsning i hälsa, krishantering, språk och samhälle för ukrainska flyktingar i Halmstad - TIA
  Syftet med insatsen är att möta flyktingarna i ett inledningsskede för att skapa medmänskliga relationer och finnas till vid krishantering. Vi vill främja det friska och stärka individen i deras livssituation. Syftet är också att längre fram i flyktingarnas process finnas med som en lots in i svenska samhället, exempelvis med språkträning, samhällsinformation, kontakt med svenskar och andra aktiviteter för barn och vuxna.

 • Rädda barnen - Vägen fram - TIA
  Stötta asylsökande vuxna, unga vuxna, ensamkommande, och föräldrar individuellt och i grupp att hitta sina vägar in i Sverige vid uppehållstillstånd och en vag fram i livet oavsett uppehållstillstånd eller om slutresultatet på deras asylansökan skulle bli ett avslag.

 • Vårdcentralen Andersberg
  Sex vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sex vårdcentralerna presenteras under respektive kommun.
  Om hälsoundersökning, Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

 • Tips på aktiviteter för nyanlända, Halmstad kommun Länk till annan webbplats.

 • Laholm kommun – Kulturguide - §37
  Att säkerställa att de nya kommuninvånarna kommer till bokade besök men även ett behov av stöttning i kontakten med myndigheter samt inledande interaktion med svenskt samhälle.

 • Laholm kommun - Mötesplats Hälsa - TIA
  Genom insatsen kommer asylsökande erbjudas en mötesplats och möjlighet att ta del av hälsoinsatser och information om samhällsliv och olika utbildningsalternativ.

 • Laholm kommun - Välkomsten Laholm - §37
  Genom insatsen vill man dels kartlägga processer för att få en bild av hur det ser ut inom organisationen och i kontakt med andra myndigheter och skapa ett visualiseringsverktyg som visualiserar denna process med tydlig information.​

 • Vårdcentralen Andersberg
  Sex vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sex vårdcentralerna presenteras under respektive kommun.
  Om hälsoundersökning, Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

 • Tips på aktiviteter för nyanlända, Laholm kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss