Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Information med anledning av covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer utvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information.

Vad gäller nu?

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om gällande föreskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19.

Skydda dig och andra från smittspridning - samlingssida på Folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Vaccinering och provtagning

Det bästa sättet att skydda dig själv och andra för mot smitta och allvarlig sjukdom i covid-19 är att vaccinera dig. Det är Region Halland som ansvarar för vaccineringen i Halland.

Information från Region Halland kring vaccination Länk till annan webbplats.

Drop-in-vaccination i Halland Länk till annan webbplats.

Samlad information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information kring vaccination Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för hur vaccinationen i Sverige ska genomföras. Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 har tagits fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna. Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19.

Covidbevis

Det finns tre typer av covidbevis:

  • Vaccinationsbevis - bevis på vaccination
  • Testbevis - bevis på negativt covidtest
  • Tillfrisknandebevis - bevis på tillfrisknande

Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för covidbevis. Läs mer om de olika bevisen på E-hälsomyndighetens webbplats.

Covidbevis, E-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

De flesta behöver inte lämna prov vid symtom på covid-19. Men en del behöver göra det. Det gäller om du arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom äldreomsorg samt du som bor på äldreboende eller har hemtjänst. Du kan också behöva lämna prov om du söker eller får vård för något annat.

På 1177 och Folkhälsomyndighetens webbplatser finns uppdaterad information kring vad som gäller om testning av covid-19.

1177 Halland Länk till annan webbplats.

Om provtagning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Var källkritisk när du letar information

Det finns tyvärr alltid en risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Frågor man kan ställa sig när man tar till sig information är:

  • Vem ligger bakom informationen?
  • Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Är källan pålitlig/trovärdig?
  • Hur gammal är informationen?
  • Vem tjänar på att du sprider den?

Fler tips på hur du tänker källkritiskt på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Ansvariga myndigheters information

Har du frågor? Sök i första hand information på nätet. I flikarna nedan har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

  • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd numret med förnuft och inte för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Krisinformation.se är Sveriges offentliga kanal för bekräftad information från olika myndigheter.

Samlad information från ansvariga myndigheter på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens startsida Länk till annan webbplats.

Region Halland ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Till Region Halland Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177 informerar om symtom, provtagning, vad du ska göra om du bor med någon som har covid-19 med mera.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.se Länk till annan webbplats.

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tar med anledning av covid-19.

Om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet informerar bland annat om vad som gäller inför utlandsresor och aktuell reseavrådan.

Reseinformation hos Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats.

Samlad information om covid-19

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information about covid-19 Länk till annan webbplats. (Krisinformation.se)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19 Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Control Länk till annan webbplats. (EU:s smittskyddsmyndighet)

Information about how to talk to children about the coronavirus  Länk till annan webbplats.(Save the children Sweden organization)

Till företagare och arbetsgivare

Arbetsmiljöverket har tagit fram mycket information som stöd för dig som arbetsgivare.

Arbetsmiljöverkets råd och hjälp till dig som arbetsgivare Länk till annan webbplats.

Verksamt.se är en webbplats där myndigheter samlat information till företagare. På sidan finns de tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av covid-19.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Hos både Företagarna och Svenskt Näringsliv hittar företagare också information och stöd.

Företagarna i Halland Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv i Halland Länk till annan webbplats.

När du känner dig sjuk kan du ringa till 1177 eller gå in på 1177.se för att få råd och stöd. Där kan du också få hänvisning till bästa sätt att söka vård om du behöver det.

Vad gör jag om jag får symtom på covid-19?

Besöker du Halland och har symtom som skulle kunna vara covid-19? Om symtomen är milda och du inte har så långt hem, är det alltid bäst att försöka ta sig hem. Tänk på att inte åka buss eller tåg – egen bil är bäst för att inte riskera att smitta andra.

Om du har behov av vård, är du alltid välkommen att ringa 1177 för att få råd om vart du kan vända dig.

Till Region Hallands webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Under coronapandemin har vi också fått ett antal särskilda regeringsuppdrag.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)