Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Ska du bygga eller bygga om bostäder? Du kan få stöd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av hyresbostäder och bostäder för studenter. 

Stödet stängs 31 december 2021

I statens budget för 2022 har riksdagen beslutat att avveckla investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Detta innebär att det bara är ansökningar som kommit in senast den 31 december 2021 som kommer att kunna handläggas och godkännas av Länsstyrelsen. Ansökningar om stöd som redan har godkänts kommer att betalas ut.

Civilutskottets betänkande på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om olika typer av stöd för dig som vill bygga nya bostäder för studerande eller hyresbostäder.

Du kan ansöka om stöd om du ska bygga eller bygga om så att det tillkommer nya bostäder. Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

I oktober 2021 beslutade regeringen om ändrade villkor för hur fördelning av medel ska ske. Förändringen innebär att stödet i första hand ska lämnas till projekt i någon av landets tre storstadsregioner. Mer information om förändringen hittar du på såväl regeringens som Boverkets webbplats. Boverket har också en sammanställning över vilka kommuner som ingår i storstadsregionerna och mer information om stödet.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om förändringen för att förenkla hantering av investeringsstödet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Meddela Länsstyrelsen om ändringar

Meddela oss om ditt projekt ändras så att uppgifterna i din ansökan/ärende alltid är aktuella.

Ansök om stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Du måste ansöka om stöd hos Boverket innan projektet påbörjas. Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansökningsblankett på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skriv ut, skriv under och skicka in den till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Kontakt