Förenklad ansökan om tillstånd för användning av metallsökare

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i formuläret nedan. Fyller du i formuläret behöver du inte fylla i någon blankett. Om du föredrar att ansöka via blankett, hör av dig till oss på halland@lansstyrelsen.se så skickar vi blanketten till dig.

Bilagor som bifogas formuläret kan inte vara större än 9 MB. De behöver du istället skicka in separat via e-post. Hänvisa till objektets namn i ämnesraden på mejlet och skicka det till halland@lansstyrelsen.se

Förenklad ansökan om tillstånd för användning av metallsökare

En kopia av formuläret skickas till din e-post när du skickar in det till Länsstyrelsen.

Ansökan att använda metallsökare på särskilt utpekade strandområden i Hallands län

Ansökan att använda metallsökare på Länsstyrelsen i Hallands särskilt utpekade strandområden 1-27 markerade på kartor tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats. Ange vilken eller vilka strandområden tillstånd sökes för nedan. Ansökan gäller endast sökning i hobbysyfte efter sentida föremål. Tillstånd söks för en period om 2 år från beslutsdatum om inget annat anges.

Ange i ansökan vilket nummer på strandområde om din ansökan gäller.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Laholms kommun omr 1.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-11-07 13.43
Halmstad södra omr 2-5.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-11-07 13.43
Halmstad mellersta 5-8.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-11-07 13.43
Halmstad norra 9-11.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-11-07 13.43
Falkenberg södra 12-15.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-11-07 13.43
Falkenberg norra 16-18.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-11-07 13.43
Varberg södra omr 19.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-11-07 13.43
Varberg mellersta 20-22.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2018-11-07 13.43
Varberg norra 23-24.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-11-07 13.43
Kungsbacka kommun 25-27.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-11-07 13.43

Avgift för ansökan

Ansökningsavgiften är 870 kronor per strandområde enligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften sätts in på Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk betalningen med för- och efternamn och projektnummer 7243113. Observera att handläggning av ärendet inte inleds innan avgiften kommit till Länsstyrelsen. Avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas eller ej.

Sökande

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt