Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i formuläret nedan. Fyller du i formuläret behöver du inte fylla i någon blankett. Om du föredrar att ansöka via blankett, hör av dig till oss på halland@lansstyrelsen.se så skickar vi blanketten till dig.

Bilagor som bifogas formuläret kan inte vara större än 9 MB. De behöver du istället skicka in separat via e-post. Hänvisa till objektets namn i ämnesraden på mejlet och skicka det till halland@lansstyrelsen.se

Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare

2 kap (18-20 §) kulturmiljölagen (1988:950) 

En kopia av formuläret skickas till din e-post när du skickar in det till Länsstyrelsen.

Avgift för ansökan

Ansökningsavgiften är 870 kronor per strandområde enligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften sätts in på Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk betalningen med för- och efternamn och projektnummer 7243113. Observera att handläggning av ärendet inte inleds innan avgiften kommit till Länsstyrelsen. Avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas eller ej.

Ansökan gällerSökandeFastighetsägare, samtycke och kontaktuppgifter
Omfattas ändamålet av allemansrätten?
Omfattas ändamålet av allemansrätten?


Om nej ska intyg från fastighetsägaren bifogas ansökan.

Filer större än 9 MB kan inte bifogas formuläret. De behöver du istället skicka in separat via e-post. Hänvisa till objektets namn i ämnesraden på mejlet och skicka det till halland@lansstyrelsen.se


Syfte
Beskriv syftet med avsökningen och hur denna ska genomföras

Bilagor som ska bifogas ansökan
Bilagor som ska bifogas ansökanBilagor större än 9 MB kan inte bifogas formuläret. De behöver du istället skicka in separat via e-post. Hänvisa till objektets namn i ämnesraden på mejlet och skicka det till halland@lansstyrelsen.se

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt