Begäran om arkeologisk utredning

Du ansöker om begäran genom att fylla i formuläret nedan. Fyller du i formuläret behöver du inte fylla i någon blankett. Om du föredrar att ansöka via blankett, hör av dig till oss på halland@lansstyrelsen.se så skickar vi blanketten till dig.

Bilagor som bifogas formuläret kan inte vara större än 9 MB. De behöver du istället skicka in separat via e-post. Hänvisa till objektets namn i ämnesraden på mejlet och skicka det till halland@lansstyrelsen.se

Informationskarta Hallands län Länk till annan webbplats.

Gör din ansökan om begäran om arkeologisk utredning

En kopia av formuläret skickas till din e-post när du skickar in det till Länsstyrelsen.

 
Kommun * (obligatorisk)
Kommun


SökandeMarkägare (om annan än sökande)Beskriv vad du vill göra, exempelvis vilken typ av byggnad som ska uppföras, vilka markingrepp som planeras exempelvis ledningar, avlopp eller väg

Beskriv hur arbetet kommer att gå till, exempelvis grävning för hand eller med maskin, kabelplöjning, plintkonstruktion etc.

Följande bilagor ska skickas in: 1. Översiktskarta över området 2. Fastighetskarta eller likvärdig detaljkarta med angiven skala 3. Ritningar 4. Övriga bilagor

Om du inte kan bifoga bilagorna för att de är för stora får du skicka in dem separat via e-post. Hänvisa till objektets namn i ämnesraden på mejlet och skicka det till halland@lansstyrelsen.se
Följande bilagor ska skickas in: 1. Översiktskarta över området 2. Fastighetskarta eller likvärdig detaljkarta med angiven skala 3. Ritningar 4. Övriga bilagor


Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Kontakt