Information om arbetet med coronaviruset

Länsstyrelsen i Hallands län arbetar med att samla länets resurser för att stödja Region Halland i att minska smittspridningen och dess effekter av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om pandemin.

Nationella rekommendationer och ditt personliga ansvar gäller fortsatt

Folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer gäller i hela Sverige. Och viktigast av allt – du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Kom ihåg att:

 • Undvik trängsel.
 • Tvätta händerna noga och ofta.
 • Hålla avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma om du har symptom.
 • Provta dig vid symptom på covid-19, även vid lindriga symptom.
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.

På krisinformation.se hittar du en sammanställning av förbud, råd och rekommendationer som gäller i hela Sverige med anledning av pandemin. Sammanställningen utgår från det som gäller för dig som individ.

Coronapandemin: Detta gäller just nu (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Från och med den 29 september tas ytterligare restriktioner bort. På Folkhälsomyndighetens webbplats ser du vad som fortfarande gäller efter det datumet.

Det här gäller från och med den 29 september (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resor

Antal smittade med covid-19 med koppling till resor utomlands har ökat i Sverige. Med anledning av det har Folkhälsomyndigheten infört en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 oktober.

Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikesdepartementets reseinformation Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen sköter tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Mer information om vad det innebär på sidan om tillsynsuppdraget

Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset

I vår roll som regional krishanteringsmyndighet arbetar vi på Länsstyrelsen i Hallands län med en stabsfunktion. Region Halland ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Region Halland och länets kommuner genom bland annat samverkanskonferenser. Vi deltar också i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter.

– Vi arbetar tillsammans med framförallt Region Halland, kommunerna i länet och andra organisationer för att säkerställa samhällsviktiga funktioner, minska smittspridning och minska oro, säger beredskapsdirektör Niklas Nordgren.

Med anledning av covid-19-pandemin har Länsstyrelsen fått flera uppdrag inom till exempel samordning och analys.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Efterlevnad av rekommendationer

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Social problematik och utsatthet med koppling till covid-19

Var källkritisk när du letar information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Frågor man kan ställa sig när man tar till sig information är:

 • Vem ligger bakom informationen?
 • Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Är källan pålitlig/trovärdig?
 • Hur gammal är informationen?
 • Vem tjänar på att du sprider den?

Fler tips på hur du tänker källkritiskt på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Ansvariga myndigheters information

Har du frågor? Sök i första hand information på nätet. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är Sveriges offentliga kanal för bekräftad information från olika myndigheter.

Samlad information från ansvariga myndigheter på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens startsida Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial på flera språk för nedladdning Länk till annan webbplats.

Region Halland

Region Halland ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Region Halland Länk till annan webbplats.

Aktuellt om coronaviruset hos Region Halland Länk till annan webbplats.

Självprovtagning för dig med pågående symptom Länk till annan webbplats.

Hallands kommuner

Laholm Länk till annan webbplats.

Halmstad Länk till annan webbplats.

Hylte Länk till annan webbplats.

Falkenberg Länk till annan webbplats.

Varberg Länk till annan webbplats.

Kungsbacka Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.se Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet

Reseinformation hos Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats.

Polismyndigheten

Om Polismyndighetens arbete med coronaviruset på polisen.se Länk till annan webbplats.

Polisen arbete kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats.

Regeringen

Om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Samlad information om Covid - 19

Pdf-filerna nedan kan användas som skyltar att sätta upp för att påminna om att hålla avståndet. De är framtagna av Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Alla filerna får laddas ner och användas fritt.

Språk i de fyra översta filerna är arabiska, somaliska, dari, ryska, albanska, pashto och polska. I de två översta filerna finns även engelska, danska och tyska.

Affisch kring att hålla avstånd, pdf 50x70 (olika språk, natur, park, strand) Pdf, 18.6 MB.

Affisch kring att hålla avstånd, pdf A3 (olika språk, natur, park, strand) Pdf, 11.4 MB.

Affisch kring att hålla avstånd, pdf 50X70 (olika språk) Pdf, 1.5 MB.

Affisch kring att hålla avstånd, pdf A3 (olika språk) Pdf, 1.5 MB.

Affisch kring att hålla avstånd, inomhus och utomhus, svenska Pdf, 4.1 MB.

Film för sociala medier kring att hålla avstånd, 10 sek, mp4 (kvadratisk)

Film för sociala medier eller infoskylt kring att hålla avstånd, 10 sek, mp4 (liggande)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skapat en sida där man kan ladda ner skyltar, kampanjmaterial och mallar.

Kampanjmaterial att ladda ner från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram material om våldsutsatthet under covid-19. Kampanjmaterialet innehåller mallar för affischer samt kortare filmer för inlägg i sociala medier. Kommuner och andra aktörer kan snabbt lägga in lokala kontaktuppgifter och nummer till stödjourer i materialet, för att sedan sprida det lokalt.

Jämställdhetsmyndighetens kampanjmaterial Länk till annan webbplats.

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona virus Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19 Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Control Länk till annan webbplats. (EU:s smittskyddsmyndighet)

Information about how to talk to children about the coronavirus  Länk till annan webbplats.(Save the children Sweden organization)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic  Länk till annan webbplats.(Krisinformation.se, for visitors in Sweden)

Det råder stor oro i många företag och många arbetstagare är oroliga för sin situation. Du som företagare/arbetsgivare kan minska oron genom att informera tydligt till dina anställda kring läget ni befinner er i. Nedan har vi samlat länkar till olika webbplatser som kan vara till nytta för dig som företagare och/eller arbetsgivare.

Till företagare och arbetsgivare

Har du inhyrd personal från utlandet i verksamheten? Då vill vi tipsa om länkar och gratismaterial att sprida i syfte att informera inhyrd personal från andra länder, om rådande restriktioner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19. Detta för att öka kunskaperna om hur smittspridningen i samhället ska minimeras och vad man som besökare behöver tänka på under sin vistelsetid i Sverige, både på arbetsplatsen och på fritiden.

Krisinformation.se har sammanställt information om vad besökare ska tänka på under sin vistelse i Sverige.

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic Länk till annan webbplats.

På flikarna med plustecken, ovanför denna, hittar ni gratis skyltmaterial och länkar till information på andra språk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en särskild webbsida för dig som har en verksamhet. Sidan innehåller råd, tips och exempel för att minska smittspridningen av covid-19.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig Länk till annan webbplats.

Även Arbetsmiljöverket har tagit fram mycket information som stöd för dig som arbetsgivare.

Arbetsmiljöverkets råd och hjälp till dig som arbetsgivare Länk till annan webbplats.

Verksamt.se är en webbplats där myndigheter samlat information till företagare om bland annat det nya coronaviruset. På sidan finns de tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Hos både Företagarna och Svenskt Näringsliv hittar företagare också information och stöd för arbetet i situationen kring det nya coronaviruset.

Företagarna i Halland Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv i Halland Länk till annan webbplats.

På webbplatsen Tillsammans för Halland, som är ett initiativ från Region Hallands avdelningar för Näringslivsutveckling och Besöksnäring kan företagare få information kring bland annat rådgivning, affärsutveckling och finansiering.

Tillsammans för Halland Länk till annan webbplats.

Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet när regelverket är på plats.

Nyheten Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. 

Regeringen.se/företag Länk till annan webbplats.

Informationsskyltar till butiker och köpcentrum

Det finns informationsskyltar till butiker och köpcentrum med budskapet att hålla avstånd att ladda ner och använda. Du hittar det i fliken ovan med namnet:

Material att ladda ner och får användas fritt

När du känner dig sjuk kan du ringa till 1177 eller gå in på 1177.se för att få råd och stöd. Där kan du också få hänvisning till bästa sätt att söka vård om du behöver det.


Vad gör jag om jag får symtom på covid-19?
Besöker du Halland och har symtom som skulle kunna vara covid-19? Om symtomen är milda och du inte har så långt hem, är det alltid bäst att försöka ta sig hem. Tänk på att inte åka buss eller tåg – egen bil är bäst för att inte riskera att smitta andra.

Du kan också boka självprovtagning via 1177.se. Om du har behov av vård, är du alltid välkommen att ringa 1177 för att få råd om vart du kan vända dig.

Självprovtagning covid-19 i Halland via 1177.se Länk till annan webbplats.

Film som visar hur en självprovtagning går till på 1177.se Länk till annan webbplats.

Mer om Region Hallands arbete med covid-19 på deras webb Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)