Information om arbetet med coronaviruset

Länsstyrelsen i Hallands län arbetar med att samla länets resurser för att stödja Region Halland i att minska smittspridningen och dess effekter av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Skärpta allmänna råd

De nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • under rusningstid bör man använda munskydd i kollektivtrafiken. Vi har en skärpning av munskyddsanvändande i Halland.
  Lokal rekommendation i Halland
 • alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Krisinformation.se har information om de skärpta allmänna rådenlänk till annan webbplats

Mer information hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Skärpta råd för verksamheter och arbetsplatser

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter, exempelvis affärer, idrottsanläggningar och arbetsplatser:

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara att exempelvis minimera antalet besökare vid en och samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör också vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån och att fysiska möten samt tjänsteresor skjuts upp.
 • Köpcentrum, butiker och gym behöver ha ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
 • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig ska fortsätta vara stängd. Barn och unga födda 2002 och senare bör undantas från detta. Denna uppmaning gäller just nu till den 18 april 2021.
 • Maxantalet i ett sällskap på restaurang är fortsatt fyra personer.
 • Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva hålla stängt mellan klockan 20.30 och 05.00. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsätta att leverera mat för avhämtning. Detta gäller till och med den 3 maj 2021.
 • Den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg, med en linjesträckning som överstiger femton mil, ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser.
 • För att undvika spridning av covid-19 införs rekommendationer för föreningar som bedriver idrotts-, kultur- eller fritidsaktiviteter. De ska när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus, minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel samt avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig. Detta gäller från och med 1 mars och tillsvidare.

Rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverkets webbplats med råd till arbetsgivare länk till annan webbplats

Lokal rekommendation i Halland

Lokala rekommendationer gäller i Halland. Rekommendationen innebär att man ska använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt med andra personer inomhus, och under längre tid, inte kan undvikas. Rådet gäller från och med den 26 februari och tillsvidare.

Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt är:

 • På arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det förekommer nära kontakter under längre tid inomhus.
 • I kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsatt alltid undvikas, särskilt om det är trångt.

Rekommendationen om munskydd i situationerna ovan gäller personer födda 2004 och tidigare. Rekommendationen gäller inte i förskola eller i klassrummen i grund- eller gymnasieskola.

Observera att munskydd aldrig ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Mer information på Region Hallands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publikgräns på åtta personer i Halland

Länsstyrelserna har möjlighet att göra ytterligare begräsningar av antalet deltagare än vad som regleras i den tillfälliga covidlagen. Så har också skett i samtliga län, därför gäller begränsningen om högst åtta deltagare även vid tillställningar med sittande publik.

Publikgräns på åtta personer i Halland

Publiktaket på åtta personer gäller från och med 24 november 2020 och till 30 september 2021. Enda undantaget från åttapersonersregeln är alltså allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsens beslut är fattat i samråd med länets smittskyddsläkare.

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19länk till annan webbplats

Mer om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar hos Polisenlänk till annan webbplats

Föreskrifterna gäller till utgången av september 2021.

Vid alla arrangemang som är en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Dessa arrangemang kommer fortsättningsvis ha ett publiktak om åtta personer. Med undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Det är olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har.

Ja, det gäller på serveringsställen också. Om någon skall underhålla på ett serveringsställe får det vara max åtta personer i publiken, på serveringsstället.

Tillsammans tar vi ansvar för att minska smittspridningen

Det är viktigt att vi fortsätter hålla i, hålla ut, hålla avstånd och hålla kontakten. Följ rekommendationer hos ansvariga myndigheter och:

 • Stanna hemma om du känner symptom på sjukdom.
 • Region Halland erbjuder provtagning för de som har symptom. Testa dig så du vet om du är smittad av covid-19.
  Självprovtagning covid-19 i Halland på 1177.selänk till annan webbplats
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd både inomhus och utomhus.
 • Undvik större sociala sammanhang och ta personligt ansvar.
 • Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken. Gör plats för de som måste fram – res bara om du måste.
 • Personer över 70 år och riskgrupper omfattas av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället.
  Folkhälsomyndighetens information om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats
 • För dig som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt. Även symtomfria yngre barn och elever rekommenderas att stanna hemma.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Länsstyrelsen sköter tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Mer information om vad det innebär på sidan om tillsynsuppdraget

Vaccination mot covid-19

Det är Region Halland som ansvarar för vaccineringen i Halland.

Information från Region Halland kring vaccinationlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information kring vaccinationlänk till annan webbplats

Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset

I vår roll som regional krishanteringsmyndighet arbetar vi på Länsstyrelsen i Hallands län med en stabsfunktion. Region Halland ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Region Halland och länets kommuner genom bland annat samverkanskonferenser. Vi deltar också i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter.

– Vi arbetar tillsammans med framförallt Region Halland, kommunerna i länet och andra organisationer för att säkerställa samhällsviktiga funktioner, minska smittspridning och minska oro, säger beredskapsdirektör Niklas Nordgren.

Med anledning av covid-19-pandemin har Länsstyrelsen fått flera nya uppdrag inom till exempel samordning och analys.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Efterlevnad av rekommendationer

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Social problematik och utsatthet med koppling till covid-19

Var källkritisk när du letar information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Frågor man kan ställa sig när man tar till sig information är:

 • Vem ligger bakom informationen?
 • Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Är källan pålitlig/trovärdig?
 • Hur gammal är informationen?
 • Vem tjänar på att du sprider den?

Fler tips på hur du tänker källkritiskt på krisinformation.selänk till annan webbplats

Ansvariga myndigheters information

Har du frågor? Sök i första hand information på nätet. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är Sveriges offentliga kanal för bekräftad information från olika myndigheter.

Samlad information från ansvariga myndigheter på Krisinformation.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemanglänk till annan webbplats

Informationsmaterial på flera språk för nedladdninglänk till annan webbplats

Region Halland

Region Halland ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Region Hallandlänk till annan webbplats

Aktuellt om coronaviruset hos Region Hallandlänk till annan webbplats

Självprovtagning för dig med pågående symptomlänk till annan webbplats

Antikroppstestning hos Region Hallandlänk till annan webbplats

Hallands kommuner

Laholmlänk till annan webbplats

Halmstadlänk till annan webbplats

Hyltelänk till annan webbplats

Falkenberglänk till annan webbplats

Varberglänk till annan webbplats

Kungsbackalänk till annan webbplats

Vårdguiden 1177

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

Reseinformation hos Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats

Polismyndigheten

Om Polismyndighetens arbete med coronaviruset på polisen.selänk till annan webbplats

Regeringen

Om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset på regeringen.selänk till annan webbplats

Samlad information om Covid - 19

Nytt kampanjmaterial från den 12 april 2021, som är fritt att skriva ut och använda. Kampanjen ska påminna oss om att göra rätt. Den kommer användas på bland annat serveringsställen i länet.

Kampanjen UrsäkterPDF

Pdf-filerna nedan kan användas som skyltar att sätta upp för att påminna om att hålla avståndet. De är framtagna av Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Alla filerna får laddas ner och användas fritt.

Språk i de fyra översta filerna är arabiska, somaliska, dari, ryska, albanska, pashto och polska. I de två översta filerna finns även engelska, danska och tyska.

Affisch kring att hålla avstånd, pdf 50x70 (olika språk, natur, park, strand)PDF

Affisch kring att hålla avstånd, pdf A3 (olika språk, natur, park, strand)PDF

Affisch kring att hålla avstånd, pdf 50X70 (olika språk)PDF

Affisch kring att hålla avstånd, pdf A3 (olika språk)PDF

Affisch kring att hålla avstånd, inomhus och utomhus, svenskaPDF

Film för sociala medier kring att hålla avstånd, 10 sek, mp4 (kvadratisk)

Film för sociala medier eller infoskylt kring att hålla avstånd, 10 sek, mp4 (liggande)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skapat en sida där man kan ladda ner skyltar, kampanjmaterial och mallar.

Kampanjmaterial att ladda ner från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram material om våldsutsatthet under covid-19. Kampanjmaterialet innehåller mallar för affischer samt kortare filmer för inlägg i sociala medier. Kommuner och andra aktörer kan snabbt lägga in lokala kontaktuppgifter och nummer till stödjourer i materialet, för att sedan sprida det lokalt.

Kampanjmaterial för spridning hos Jämställdhetsmyndighetenlänk till annan webbplats

Information in english

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats (EU:s smittskyddsmyndighet)

Information about how to talk to children about the coronavirus länk till annan webbplats(Save the children Sweden organization)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic länk till annan webbplats(Krisinformation.se, for visitors in Sweden)

Det råder stor oro i många företag och många arbetstagare är oroliga för sin situation. Du som företagare/arbetsgivare kan minska oron genom att informera tydligt till dina anställda kring läget ni befinner er i. Nedan har vi samlat länkar till olika webbplatser som kan vara till nytta för dig som företagare och/eller arbetsgivare.

Till företagare och arbetsgivare

Har du inhyrd personal från utlandet i verksamheten? Då vill vi tipsa om länkar och gratismaterial att sprida i syfte att informera inhyrd personal från andra länder, om rådande restriktioner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19. Detta för att öka kunskaperna om hur smittspridningen i samhället ska minimeras och vad man som besökare behöver tänka på under sin vistelsetid i Sverige, både på arbetsplatsen och på fritiden.

Krisinformation.se har sammanställt information om vad besökare ska tänka på under sin vistelse i Sverige.

Visiting Sweden during the covid-19 pandemiclänk till annan webbplats

På flikarna med plustecken, ovanför denna, hittar ni gratis skyltmaterial och länkar till information på andra språk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en särskild webbsida för dig som har en verksamhet. Sidan innehåller råd, tips och exempel för att minska smittspridningen av covid-19.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvariglänk till annan webbplats

Även Arbetsmiljöverket har tagit fram mycket information som stöd för dig som arbetsgivare.

Arbetsmiljöverkets råd och hjälp till dig som arbetsgivarelänk till annan webbplats

Verksamt.se är en webbplats där myndigheter samlat information till företagare om bland annat det nya coronaviruset. På sidan finns de tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.selänk till annan webbplats

Hos både Företagarna och Svenskt Näringsliv hittar företagare också information och stöd för arbetet i situationen kring det nya coronaviruset.

Företagarna i Hallandlänk till annan webbplats

Svenskt Näringsliv i Hallandlänk till annan webbplats

På webbplatsen Tillsammans för Halland, som är ett initiativ från Region Hallands avdelningar för Näringslivsutveckling och Besöksnäring kan företagare få information kring bland annat rådgivning, affärsutveckling och finansiering.

Tillsammans för Hallandlänk till annan webbplats

Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet när regelverket är på plats.

Nyheten Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. 

Regeringen.se/företaglänk till annan webbplats

Informationsskyltar till butiker och köpcentrum

Det finns informationsskyltar till butiker och köpcentrum med budskapet att hålla avstånd att ladda ner och använda. Du hittar det i fliken ovan med namnet:

Material att ladda ner och får användas fritt

Här följer lite information om vad som gäller om du känner dig sjuk och är på tillfälligt besök i Halland.

När du känner dig sjuk kan du ringa till 1177 eller gå in på 1177.se för att få råd och stöd. Där kan du också få hänvisning till bästa sätt att söka vård om du behöver det.


Vad gör jag om jag får symtom på covid-19?
Besöker du Halland och har symtom som skulle kunna vara covid-19? Om symtomen är milda och du inte har så långt hem, är det alltid bäst att försöka ta sig hem. Tänk på att inte åka buss eller tåg – egen bil är bäst för att inte riskera att smitta andra.

Du kan också boka självprovtagning via 1177.se. Om du har behov av vård, är du alltid välkommen att ringa 1177 för att få råd om vart du kan vända dig.

Självprovtagning covid-19 i Halland via 1177.selänk till annan webbplats

Film som visar hur en självprovtagning går till på 1177.selänk till annan webbplats

Intyg gällande provtagning som visar om man har en pågående infektion med covid-19
Hälso- och sjukvården har möjlighet att utfärda denna typ av intyg som en hälsovårdsinsats. Intyg samt provtagning debiteras då enligt särskild taxa. Kostnaden för intyg och provtagning är 1433 kr inkl. moms.

Kontakta din vårdcentral för att höra om de kan erbjuda testning och intyg.

Gällande antikroppstest

Antikroppstest är öppet för alla i Sverige från 18 år (även besökare). Kostar 200 kr. Logga in på 1177.selänk till annan webbplats och boka tid på valfri vårdcentral eller Provtagningen Hallands sjukhus Halmstad, Varberg, Kungsbacka eller Provtagningen i Falkenberg.

Om man har tagit ett antikroppstest och fått ett positivt provsvar kan vårdcentralen utfärda ett intyg gällande detta. Intyget kostar då 275 kr.

Uppgifter från Region Halland.

Folkhälsomyndigheten hänvisar på sin webbplats till några vårdgivare som genomför provtagning för reseintyglänk till annan webbplats

Vissa privata vårdgivare genomför också antikroppstest. I Region Halland erbjuds detta inte allmänt till invånare ännu, endast om det är medicinskt motiverat och en del i en medicinsk bedömning.

Mer om Region Hallands arbete med covid-19 på deras webb länk till annan webbplats

Kontakt