Tillstånd för en eller flera matcher

Enskilda föreningar, kampsportsförbund och organisationer med ansvar inom kampsport kan ansöka om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher.

Om det rör sig om en turnering över flera dagar förutsätter tillståndet att samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser gäller för samtliga kampsportsmatcher.

Ansök om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher

Ansök senast två månader före den första matchen.Organisationens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Organisationens kontaktuppgifter

Kontaktperson (företrädaren för organisationen)
Kontaktperson (företrädaren för organisationen)

Beskrivning av organisationenTyp av kampsport

Tillståndets omfattning
Vid en turnering med flera kampsportsmatcher av samma slag under en given period ska beräknat antal matcher samt tid och plats för turneringen anges.
Övriga faktorer av betydelse för ansökan
Har tillstånd sökts tidigare?
Har tillstånd sökts tidigare?

Bifoga bilagor
De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Observera att ett tillstånd för flera matcher förutsätter att det är väsentligen samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som gäller för samtliga kampsportsmatcher.Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Ansökningsavgift

Avgiften för ansökan är 870 kronor. Vi handlägger ansökan när ansökningsavgiften är betald.

Betala avgiften till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Märk inbetalningen med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem/vilken organisation som söker tillstånd.

Övriga tillstånd för kampsportsmatcher

Du som ordnar kampsportsmatcher behöver också söka tillstånd för att få ordna en offentlig tillställning. Ansökan för offentlig tillställning gör du hos polisen.

Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, till exempel kampsport, räknas som offentliga tillställningar om de anordnas för allmänheten eller om allmänheten har tillträde.

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du ska anordna en kampsportsmatch på en plats som inte är offentlig, till exempel en idrottsarena, behöver du anmäla det till polismyndigheten.

Anmäl om idrottsarrangemang som inte är offentlig på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Dessa ärenden hanteras av Länsstyrelsen i Örebro. Du hittar mer information på deras webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00