Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa till med att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheten med personligt ombud. Regeringens beslut innebär att verksamheten ska grundas på kommunalt ansvar och huvudmannaskap.

Söka stöd

Stöd av personligt ombud kan sökas av den enskilde själv eller av annan person i samråd med sökande i sin hemkommun. I Halland finns verksamhet för personligt ombud i:

Personligt ombud i Kungsbacka länk till annan webbplats

Personligt ombud i Varberglänk till annan webbplats

Personligt ombud i Falkenberglänk till annan webbplats

Personligt ombud i Halmstadlänk till annan webbplats

Personligt ombud i Laholmlänk till annan webbplats

Verksamheter med personligt ombud

Verksamheten med personligt ombud har som syfte att förbättra livsvillkoren och öka delaktigheten i samhället för personer över 18 år med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning, en funktionsnedsättning som för individen innebär väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och ett komplext behov av vård, stöd och service.

Arbetar utifrån behov och önskemål

 

Det personliga ombudet arbetar inte med myndighetsutövning, eller vård- och behandlingsinsatser utan arbetar utifrån den enskildes behov och önskemål. Ombudet kan bistå klienten:

  • i kontakt med myndigheter
  • hjälpa till att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv
  • verkar för att den enskilde ska få tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning

Kontakt