Fiske

Fiske i Halland

Fisket har stor betydelse för Halland både när det gäller yrkesfisket och fritidsfisket. Uppföljning av lax- och öringpopulationernas utveckling sker genom årliga elfisken i de flesta kustmynnande vattendrag och genom uppvandringskontroll med fiskräknare. Länsstyrelsen samlar även in fångstdata från sportfisket i de lax- och havsöringsförande vattendragen. Datat som samlas in gör att det finns möjlighet att jämföra uppvandringen av lekfisk mellan åren.

Här kan du se en film som visar aktuell uppvandring från fiskräknaren Marbäck i Fylleån
länk till annan webbplats

Rapportera sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende

För att tidigt kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott eller andra avvikelser hos fiskbestånden i svenska vatten behöver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänhetens hjälp.

Upptäcker du en sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende kan du rapportera in ditt fynd härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En lista med sjukdomar hos fisk finns på SVA:s webb

länk till annan webbplats

Vattnet i Västerhavet - Informationscentralen

Har du sett något ovanligt eller har det skett något akut vid havet eller kusten i Halland? Länsstyrelsernas informationscentral vid kustområdet Västerhavet tar emot observationer och informerar om det aktuella läget.

Informationscentralen har en egen sida hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Här kan du anmäla dig som prenumerant och få uppdateringar via e-post när sidan uppdateras

Kontakt

Erika Axelsson

Länsfiskekonsulent