Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft

Alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel ska miljöprövas av Mark- och miljödomstolen. Det innebär att de ska prövas för ett nytt tillstånd, med moderna miljövillkor.

Nu tas en nationell plan fram för hur miljöprövningen ska genomföras. Under våren 2019 har verksamheter som önskat ingå i planen för miljöprövning kunnat anmäla sig. Sista ansökningsdag var den 1 juli 2019.

Vad händer nu?

Nu utreder Länsstyrelsen om verksamheterna som anmälts till den nationella planen uppfyller kriterierna för miljöprövningen. Samtidigt tar Havs- och vattenmyndigheten fram ett förslag på nationell plan som kommer att lämnas till regeringen den 1 oktober 2019. Därefter fattar regeringen beslut om den nationella planen för miljöprövningen.

När regeringen har fattat beslut meddelar vi dig om när du ska lämna in din ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen.

I dokumentet hittar du den information som är ett stöd till verksamhetsutövare och även har skickats via e-post till många verksamhetsutövare. Informationen har skickats ut för att att informera om förändringar för dig som är verksamhetsutövare inom vattenkraft. Vi vill också informera om vilka olika alternativ som finns, vilka åtgärder du ska göra och var du kan hitta mer information.

Informationsbrev till dig som är verksamhetsutövarePDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)