Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft

Vill du att din verksamhet ska ingå i den nationella planen för miljöprövning av vattenkraft? Skicka in din anmälan i vår e-tjänst.

Från 1 januari 2019 ska alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel miljöprövas av Mark- och miljödomstolen. Det innebär att de ska prövas för ett nytt tillstånd, med moderna miljövillkor.

Regeringen ska besluta om en nationell plan för miljöprövningen. Om du vill att din verksamhet ska ingå i den nationella planen ska du anmäla det till Länsstyrelsen senast den 1 juli 2019. Vi kommer då meddela dig när du ska lämna in din ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen. Det kommer vi att göra när Regeringen har beslutat om tidsplanen.

I dokumentet hittar du den information som är ett stöd till verksamhetsutövare och även har skickats via e-post till många verksamhetsutövare. Informationen har skickats ut för att att informera om förändringar för dig som är verksamhetsutövare inom vattenkraft. Vi vill också informera om vilka olika alternativ som finns, vilka åtgärder du ska göra och var du kan hitta mer information.

Informationsbrev till dig som är verksamhetsutövarePDF

Anmälan till nationell plan för miljöprövning av vattenkraften

Använd vår e-tjänst för att anmäla din verksamhet till den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften. Vi kommer då utreda om verksamheten uppfyller kriterierna för att ingå i den nationella planen.

Handledning för anmälan till nationell plan för miljöprövning av vattenkraftverkPDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)