Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Beslut kopplade till lagen fattas av Länsstyrelsen. Sådana beslut kan innebära exempelvis att en hund måste ha koppel eller bära munkorg. Ibland kan beslutet också innebära att djuret omhändertas, vilket då verkställs av Länsstyrelsen.

Lagen om tillsyn över hundar och katter på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Anmäl till polisen om du blivit utsatt för brott

Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla detta till polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen. Du kan göra en anmälan till polisen genom att besöka en polisstation eller via telefon 114 14. Vid akuta fall ring 112.

Viktigt att veta för dig som har hund eller katt

Ägaren har ansvar

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet.

Bortsprungen hund eller katt

Anmäl bortsprungen eller upphittad hund eller katt till polisen på telefon 114 14 eller via polisens e-tjänst.

Polisanmälan på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Hundar ska vara märkta och registrerade

Hundar som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering, och registrerade på en ägare i Jordbruksverkets hundregister.

Hundregistret på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Hundar som förföljer vilt utanför organiserad jakt

Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området (eller dess företrädare) där den lösa hunden befinner sig har rätt att ta hand om hunden under tiden hen försöker hitta ägaren. Om ingen ägare hittas ska jakträttshavaren eller dess företrädare kontakta Länsstyrelsen. Utanför kontorstid kontaktas polisen.

Under perioden 1 mars – 20 augusti är kraven ännu hårdare. Då kan en hund komma att omhändertas om den springer lös i skog och mark, även om den inte driver eller förföljer vilt.

Övergivna eller förvildade katter

Om du misstänker att en katt är övergiven bör du eftersöka ägaren. Om du inte kan få tag i ägaren kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. Om katten ska skjutas inom tätbebyggt område krävs (avlossnings-)tillstånd från polisen.

Mer information

Mer information för dig som har djur kan du hitta här och på Jordbruksverkets webbplats.

Om djur på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Anmäl endast händelser i länet

En anmälan måste gälla händelser i Hallands län. Om din anmälan gäller en händelse i ett annat län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Den som blir anmäld har rätt att se hela anmälan samt de kontaktuppgifter som anmälaren eventuellt har angett. Du kan anmäla anonymt om du inte anger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter när du anmäler per telefon. Du kan även skicka brev via posten om du vill vara anonym. Ange inte ditt namn eller kontaktuppgifter i brevet. Brevet skickas till Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad.

Om du skickar din anmälan via e-post så syns avsändaruppgifterna som lämnas ut vid begäran. Vid webbanmälan registrerar Länsstyrelsen IP-adressen från datorn som anmälan sändes ifrån, och IP-adressen kan begäras ut.

Om du vill anmäla förvildade katter måste du ange ditt namn i anmälan. Detta beror på att det kan vara svårt för Länsstyrelsen att hitta dessa katter vid en kontroll.

Vad händer sen?

Anmälan diarieförs, det vill säga skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden. Anmälan får därigenom ett eget diarienummer. Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.

Gör en anmälan

Du kan göra en anmälan enligt lagen om tillsyn över hundar och katter via vårt webbformulär. Du behöver ange vem som äger hunden eller katten, samt signalement av djuret. Du kan inte vara anonym när du gör en webbanmälan.

Beskriv noga

När du fyller i webbanmälan - tänk på att beskriva noggrant vad anmälan gäller. Redogör för händelseförloppet.


Är personen som anmälan gäller under 15 år? * (obligatorisk)
Är personen som anmälan gäller under 15 år?Har polisanmälan gjorts? * (obligatorisk)
Har polisanmälan gjorts?Har det inträffat tidigare incidenter med detta djur? * (obligatorisk)
Har det inträffat tidigare incidenter med detta djur?Finns tidigare anmälan gjord för detta djur? * (obligatorisk)
Finns tidigare anmälan gjord för detta djur?
Effekter av händelsen; Har djuret skrämt en människa? * (obligatorisk)
Effekter av händelsen; Har djuret skrämt en människa?


Har djuret bitit en människa? * (obligatorisk)
Har djuret bitit en människa?


Har någon människa fått uppsöka sjukvård på grund av händelsen? * (obligatorisk)
Har någon människa fått uppsöka sjukvård på grund av händelsen?


Finns läkarintyg? * (obligatorisk)
Finns läkarintyg?


Om ja, skicka en kopia av läkarintyget till Länsstyrelsen i Hallands län, Att: Veterinärenheten, 301 86 Halmstad alt. djurskydd.halland@lansstyrelsen.se. Skickas in:
Om ja, skicka en kopia av läkarintyget till Länsstyrelsen i Hallands län, Att: Veterinärenheten, 301 86 Halmstad alt. djurskydd.halland@lansstyrelsen.se. Skickas in:


Har djuret skrämt ett annat djur? * (obligatorisk)
Har djuret skrämt ett annat djur?


Har djuret bitit ett annat djur? * (obligatorisk)
Har djuret bitit ett annat djur?Har veterinär behövt uppsökas på grund av händelsen? * (obligatorisk)
Har veterinär behövt uppsökas på grund av händelsen?Finns veterinärintyg?
Finns veterinärintyg?


Om ja, skicka en kopia av veterinärintyget till Länsstyrelsen i Hallands län, Att: Veterinärenheten, 301 86 Halmstad alt. djurskydd.halland@lansstyrelsen.se. Skickas in:
Om ja, skicka en kopia av veterinärintyget till Länsstyrelsen i Hallands län, Att: Veterinärenheten, 301 86 Halmstad alt. djurskydd.halland@lansstyrelsen.se. Skickas in:


Har något djur dött till följd av händelsen? * (obligatorisk)
Har något djur dött till följd av händelsen?
Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Anmäl via telefon

Ring 010-224 32 00 måndag - tisdag klockan 13 - 15 och onsdag - fredag klockan 10-12 för att anmäla händelse av bristande tillsyn av hund och katt. Kontakta alltid polisen vid akuta pågående händelser. Telefonnumret är 114 14. Vid fara för liv ring 112.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)