Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark.

Vad räknas som terräng?

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar 

Vad räknas som motordrivet fordon?

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter    

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Generella undantag från förbudet mot terrängkörning gäller för:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • hämtning av fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Undantagen kräver markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt.  

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling

Så här ansöker du om dispens

 1. Fyll i blanketten Ansökan om dispens från terrängkörningslagenPDF så noggrant du kan.
 2. Skriv under och skicka din ansökan till halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands Län, 301 86 HALMSTAD 
 3. Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för en ansökan. Men gäller det körning i ett naturreservat, där det enligt föreskrifterna är förbud mot terrängkörning, tas det dock ut en avgift. Ansökningsavgiften är då 2 300 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191). För markägaren är ansökan alltid avgiftsfri. Avgiften sätts in på länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk inbetalningen med sökandes namn och/eller fastighetsbeteckning.

Tänk på att:

Sök i god tid! Det kan ta tre månader att få dispens.

Om du erhåller dispens är det viktigt att du har med dig en kopia på beslutet ut i terrängen när du kör. Handlingen ska kunna visas upp på uppmaning av en naturvårdsvakt eller polis.

Anmäl otillåten körning i terräng

Otillåten körning i terräng anmäls till polisen, 114 14, som är tillsynsmyndighet i frågan.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter. 

Köra vattenskoter i halländska vatten

I Halland får du köra vattenskoter på de allmänna farlederna och i ett antal andra godkända områden. Detaljer och förtydligande finns i beslutet om föreskrifter.PDF

Falkenbergs kommun

I Falkenbergs kommun får vattenskoter användas från hamnen i Falkenberg och i den allmänna farleden, avgränsad till 200 meter nordväst om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. Mer detaljer och förtydligande finns i beslutet om föreskrifter.

Halmstads kommun

I Halmstads kommun får vattenskoter användas från småbåtshamnen i Halmstad och i den allmänna farleden, avgränsad till 200 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning.

Hyltes kommun

I Hyltes kommun finns endast sjöar, dessa har inga tillstånd för vattenskoter. Allmänna farleder saknas. 

Kungsbackas kommun

I Kungsbacka kommun får vattenskoter användas i den allmänna farleden 109, avgränsad till 200 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. Vattenskoter får även användas från Lerkils hamn och i vissa delar ut till den allmänna farleden. Mer detaljer och förtydligande finns i beslutet om föreskrifter.

Laholms kommun

I Laholms kommun får vattenskoter användas i Laholmsbukten i ett område som markerats med röd begränsningslinje, se kartbild i filerna nedan. Vattenskoter får även köras från Ejdervägens förlängning rakt västerut till området. Vattenskoter får även användas i delar av Långsjön. Mer detaljer och förtydligande finns i beslutet om föreskrifter.

Varbergs kommun

I Varbergs kommun får vattenskoter användas från Getteröns småbåtshamn och i den allmänna farleden, avgränsad till 120 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. Mer detaljer och förtydligande finns i beslutet om föreskrifter.

Beslut om föreskrifter för vattenskoteranvändning inkl. kartbilderPDF

Områden där vattenskoter får användas i Halland inkl. kartbilderPDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)