19 sep 2023 klocka 08.00 - 16.00

Utbildning i grundläggande livsmedelshygien (fysisk/på plats)

gröna och röda tomater på en kvist

Länsstyrelsen erbjuder fysiska och digitala utbildningar i livsmedelshygien för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Syfte: Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten.

Målgrupp: Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än
50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Grundläggande livsmedelshygien – fysisk utbildning

Tid: Tisdag 19 september 2023, klockan 08.00–16.00

Plats: Falkenberg - exakt plats meddelas närmare

Sista anmälningsdag 12 septebember.

Kostnad: 400 kronor exklusive moms för mat under dagen, kursmaterial och diplom.

Grundkursen i livsmedelsäkerhet erbjuds även som e-learning

Kostnad 400 kronor exklusive moms för internetinloggning, support vid problem samt avslutande diplom. Kontakta Anticimex för inloggning så kan ni göra den hemma på valfri tid

Anmälan och frågor

Kursen anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Anticimex AB

Ingvor Johansson, 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se
Caroline Malmgren, 070-915 01 65, caroline.malmgren@anticimex.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdet logotype

Lär dig grundläggande livsmedelshygien

Grundläggande kunskap för alla livsmedelshanterande verksamheter. Rätt kunskap och rutiner skapar en lönsammare verksamhet. Utbildningen ger de baskunskaper som krävs för en säker livsmedelshantering. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten. Utbildningen är endagars och avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Kursinnehåll:

  • Vad innebär livsmedelskvalitet.
  • Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering.
  • Grundförutsättningar för livsmedelshantering.
  • Kritiska steg i livsmedelshantering.
  • Baskrav för egenkontroll.
  • Myndigheternas roll, lagstiftning och offentlig kontroll.
  • Personlig hygien och rutiner.
  • Matförgiftningar, allergener och andra hälsofaror.
Var:
Falkenberg - exakt plats meddelas närmare
Kostnad:
400 kronor exklusive moms. I priset ingår mat under dagen, kursmaterial och diplom.
Sista anmälningsdag:
12 sep 2023

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss