07- 09 sep 2021 klocka 08.00 - 12.30

Utbildning i grundläggande livsmedelshygien

gröna och röda tomater på en kvist

Länsstyrelsen erbjuder digitala utbildningar i livsmedelshygien för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Syfte: Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten.

Målgrupp: Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än
50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Livsmedelssäkerhet grundkurs

Tid: Lärarledd utbildning i två delar den 7 och 9 september 2021.

Tisdag 7 september: Klockan 8.00-12.30

Torsdag 9 september: Klockan 8.00-12.30

Plats: Digitalt via Teams.
Hörlurar rekommenderas men är inte nödvändigt

Kostnad: 400 kronor ex. moms för kursmaterial och diplom.

Anmälan: Senast den 30 augusti

Grundkursen i Livsmedelsäkerhet erbjuds även som e-learning

Kostnad 400 kronor exklusive moms för internetinloggning, support vid problem samt avslutande diplom. Kontakta Anticimex för inloggning så kan ni göra den hemma på valfri tid.

Anmälan och frågor

Kursen anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Anticimex AB

Ingvor Johansson, 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Caroline Malmgren, 070-915 01 65, caroline.malmgren@anticimex.se

Grundläggande kunskap för alla livsmedelshanterande verksamheter. Rätt kunskap och rutiner skapar en lönsammare verksamhet. Utbildningen ger de baskunskaper som krävs för en säker livsmedelshantering. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten. Utbildningen är endagars och avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Kursinnehåll:

  • Vad innebär livsmedelskvalitet.
  • Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering.
  • Grundförutsättningar för livsmedelshantering.
  • Kritiska steg i livsmedelshantering.
  • Baskrav för egenkontroll.
  • Myndigheternas roll, lagstiftning och offentlig kontroll.
  • Personlig hygien och rutiner.
  • Matförgiftningar, allergener och andra hälsofaror.

Lär dig grundläggande livsmedelshygien på webben

Webbaserad utbildning i Grundläggande Livsmedelshygien ger ett flexibelt och kostnadseffektivt lärande som alternativ till lärarledda utbildningar. Samma kurs som ovan men webbaserad, avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Eu-flagga
VAR:
Digitalt via Teams.
KOSTNAD:
400 kronor exklusive moms, för material och diplom.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 aug 2021

Kontakt