Statlig närvaro och service 2024 i Hallands län

Rapporten belyser förändringar och nytillkommen information om statlig närvaro och service jämfört med föregående rapporteringstillfälle 2023 (diarienummer 300-2733-2023). Trots att antalet statligt sysselsatta har ökat i absoluta tal under perioden 2020–2022 har inte antalet sysselsatta per 1 000 invånare förändrats. Det ligger kvar på 16 vilket är lågt jämfört med motsvarande siffra för riket som ligger på 26. Halland är det sjunde folkrikaste och ett snabbväxande län med förhållandevis få kvalificerade arbetstillfälle. Lönegapet mellan kvinnor och män är störst i landet. Få statliga arbeten i länet försämrar högutbildade kvinnors möjlighet till kvalificerat arbete i närområdet.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=383&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss