Rapport om översvämningsrisker i Halland i samband med ovädret Hans, augusti 2023

Rapporten har sammanställts av Länsstyrelsen i Hallands län på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. Den avser händelser i samband med ovädret Hans som inträffade under augusti 2023. Syftet är att se hur länets aktörer har hanterat händelsen för att i framtida händelser förbereda samhället och minska den negativa påverkan av händelsen på länet och dess invånare. Aktörerna svarade på en enkät från länsstyrelsen och tillsammans med anteckningar från samverkanskonferens sammanställdes denna rapport.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=368&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss