Nätprovfiske i Hallands län 2023

Nätprovfisken utfördes i tretton sjöar i Hallands län 2023 inom ramen för kalkeffektsuppföljningen. Syftet var att ur ett biologiskt perspektiv utvärdera effekten av kalkningsinsatserna genom att undersöka om sjöarnas fisksamhällen indikerar påverkan av surt vatten. Samtliga sjöar fiskades enligt metodiken för inventeringsfiske där hälften av näten placeras under språngskiktet och hälften över. Resultaten visade att tre av de provfiskade sjöarna (Stora Agnsjön, Store sjö och Sävsjön) uppnådde god ekologisk status, med avseende på fisk enligt statusklassning med indexet EQR8. Dessutom bedömdes Sjögärdessjön som ett gränsfall mellan måttlig och god status.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=321&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss