Kulturmiljö i beredskap

Sveriges 21 länsstyrelser arbetar alla med kulturmiljöer på en mängd olika sätt, som utgår från lagstiftning, nationella kulturmiljömål, globala mål och internationella konventioner. Den här skriften utgör den tredje i en serie som berättar om länsstyrelsernas kulturmiljöarbete och dess samhällsnytta. Kulturmiljö i beredskap knyter an till dagsaktuella frågor med tanke på klimatförändringar och den säkerhetspolitiska situation vi befnner oss i. I beredskapsplaneringen ingår skydd av kulturegendom som en grundförutsättning för att bevara vårt kulturarv och i målen för kulturmiljöarbetet. Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=381&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss