Inventering av fisk genom båtelfiske i fem halländska vattendrag 2023

Båtelfiskeundersökningar utfördes under perioden 10 – 15 september 2023 i Genevadsån, Fylleån, Nissan, Viskan och Rolfsån för att erhålla en översiktlig bild av fisksamhällenas sammansättning. Totalt fångades under 123 minuters effektivt elfiske 247 fiskar motsvarande i genomsnitt 2 fiskar per minut. Fjorton olika benfiskarter och en rundmun (Nejonöga) fångades. Salmoniderna öring och/eller lax registrerades i högre frekvenser i strömmande undersökningsområden (medel 20%) jämfört med de lugnflytande områdena (medel 2 %) i vattendragen. Fångsterna av salmonider gjordes i huvudsak där det fanns ståndplatser (stenar/grupperingar av stenar) i vattendragen. I de lugnflytande områdena bestod fångsterna mer av ”sjö-arter” där benlöja, abborre, mört och gädda var mest frekvent förekommande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=319&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss