Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bottenfauna i Hallands län 2023

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologigruppen undersökt bottenfaunan vid 32 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende ekologisk kvalitet har också gjorts. Trender 2023 I Sännans övre lokaler har en tydlig förbättring märkts de senaste 10 åren. I Sännans nedre del (N4) är situationen fortsatt stabil med obetydlig försurningspåverkan. Även i Boarpsbäcken N5 och i Slissån vid Lindhults kvarn (Su6) syns en långsiktigt positiv trend. Flera lokaler i Högvadsån har uppvisat nedåtgående artantal vissa år, och även förändringar i artsammansättningen.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=323&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss