Bostadsmarknadsanalys för Hallands län 2024

Det senaste året visar på ett mycket högt antal färdigställda bostäder i Halland, samt en klart mindre ökning av befolkningen än tidigare genomsnitt. Hemlösheten i Halland har ökat och vi ser att nästan hälften av de som befinner sig i akut eller tillfällig hemlöshet gör det till följd av brist på hyresrätter och långa kötider. För att uppnå en hållbar utveckling i länet behövs en väl fungerande bostadsmarknad. Det är också en förutsättning för att uppnå ett socialt hållbart samhälle, där alla grupper inkluderas. Det är därför angeläget att bostadsbyggandet inte stannar av trots dystra prognoser men också att det som byggs motsvarar det som efterfrågas. Därtill behöver befintligt bostadsbestånd värnas.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=372&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss