Statlig närvaro och service Halland 2023

I denna rapport belyses förändringar och nytillkommen information om statlig närvaro och service jämfört med föregående rapporteringstillfället, daterat 2022-05-10 med diarienummer 300-3734-2022. Sammanfattningsvis rapporteras inga stora förändringar jämfört med föregående rapportering. Antalet statlig sysselsatta på 1 000 invånare är fortsatt lågt jämfört med rikets snitt. Detta gäller även andra geografisk närliggande län i södra Sverige från västkust till östkust. Andelen statlig sysselsatta män kontra kvinnor är fortsatt den omvända jämfört med riket, vilket innebär att fler män än kvinnor arbetar inom staten. Detta påverkar antalet arbetstillfällen för högutbildade kvinnor i länet negativt i kombination med relativt få statliga arbeten i länet.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Stat och kommun

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=309&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss