Sedimentprovtagning Unnen och Kroksjön

Relement Miljö Väst AB (Relement) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län genomfört en sedimentprovtagning av delar av sjöarna Unnen och Kroksjön i de östra delarna av Hallands län. Syftet med undersökningen är främst att undersöka om tidigare närliggande verksamheter, ett sågverk vid Kroksjön och en skeetbana vid Unnen, kan ha orsakat föroreningar i sediment i sjöarna. Sågverket har riskklass 3 och skeetbanan har riskklass 2 enligt MIFO fas 1. Inom undersökningen har även sedimentprov tagits ut för att kunna genomföra ett urval av analyser för projektet ”Uppdrag om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment som finansieras med stöd av statsbidrag från Naturvårdsverket.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss